Celsius

Celsius er vores energibesparende vindue med energimærkningen klasse A. Det er et energiaktivt vindue med 3 lags glas, som er skabt ud fra vores tanker om at fremstille et vindue baseret på traditionelt håndværk tilsat fremtidens krav om god isoleringsevne, et godt indeklima og besparelser på energiforbruget.

Resultatet er blevet et energimærket vindue af virkelig god kvalitet og styrke. Et vindue, som er med til at tilføre dit hus eller din bygningen varme.

Vinduets konstruktion tager udgangspunkt i vores kendte traditionelle vinduer. Det betyder, at du får et energivindue med en gennemprøvet konstruktion. Vindueskarme og rammer er opbygget af fingerskarret kernefyr. At kernefyret er fingerskarret betyder, at det er limtræ uden knaster. Fingerskarret kernefyr sikrer en stærk og stabil konstruktion – og så er der intet knastgennemslag i malingen.

Udvendig er vores Celsius-løsninger beklædt med Aluminiumsprofiler, som er adskilt fra træet. På den måde undgår vi, at kondens ophober sig i konstruktionen og på sigt forårsage problemer.

Vil du vide mere om Vores Celsius-løsninger?

 • Energiaktivt vindue

  Vi havde en vision om at skabe et vindue ud fra traditionelt opbygning, gennemtestet igennem 50 år med kvalitet, holdbarhed og styrke tilsat fremtidens krav om isoleringsevne og positiv energibalance, som kan være med til at tilføre bygninger mere varme, end der forsvinder ud.
  På denne baggrund og EU’s imødesete 2025 energikrav har Total udviklet Celsius.

  Konstruktionen tager udgangspunkt i vores kendte traditionelle vinduer, hvor også indbygning kan foretages på traditionel vis, hvor der er mange muligheder af forskellige sortimenter af lavenergiruder, som kan optimeres efter orientering.

 • Styrke og holdbarhed

  Vinduet er opbygget omkring en 50 mm karm i fingerskarret kernefyr, som er med til at skabe rygraden for styrken og fastgørelsesmuligheder for beslag og glas, som er gennemtestet og af-prøvet gennem årtier.

  Rammerne er ligeledes opbygget af fingerskarret kernefyr, som sammen med det 3 lags glas giver en markant styrke og stabilitet i bevægelsen. Rammedimensionen til døre og vinduer er ens som giver et fantastisk let design look.

  Alle beslag er ligeledes gennemtestet og fastgjort på traditionel vis, hvorom 50 års test har vist sin styrke og holdbarhed.

  Alle vinduer er udvendig med Alu profiler, som er adskilt fra træet, således at kondens undgås, aluen er specielt designet til Celsius.

 • Energi

  Energioplysninger tager udgangspunkt i et referencevindue (europæisk standardvindue).

  Et referencevindue er et vindue i mål 1230 x 1480 mm henholdsvis oplukkeligt eller fast karm, hvor vinduet er monteret med vinduesproducentens standard glasrude.

  Celsius har de bedste forudsætninger for at bidrage til bygningens samlede energibalance, idet et oplukkeligt vindue har en Eref på +3,2 samt en U-værdi helt ned på 0,78.

  Et fast vindue har en Eref på +19,4 samt en U-værdi helt ned på 0,72.

  Klik her for at se og sammenligne Eref beregninger på forskellige vinduessystemer

  Standard ruden er en 3 lags 48 mm glasrude med Argon og varmkant.

  Vi kan tilbyde andre rudetyper, som med fordele kan anvendes i forhold til de 4 verdenshjørner. En værdi er god mod nord, en anden mod syd, og en tredje mod øst og vest.

  Vi kan tilbyde rudetyper, som forbedre både Eref værdierne samt forbedre U-værdierne.

 • Klassificeringer i bygningsreglement

  I Danmark findes to energiklasser for nybyggeri som pr. 1. januar 2011 ses i bygningesreglementet (BR 10). Energiklasserne er minimumskravet og lavenergiklasse 1.

  Om en bolig lever op til kravene i BR 10 eller ej afgøres ved en beregning i Be06, hvilken klassi-ficering den henhører til.

  Ved renovering eller tilbygning er der forskellige krav i BR 10.

 • Krav ved renovering

  1. Eref skal være min. ÷33 kwh/m2 (oplukkeligt referencevindue med standardrude).
    
  2. Randzonetemperatur min. 9,3 C.
 • Kravene ved tilbygning

  Ved tilbygning skal én af følgende 3 metoder opfyldes:

  1. Energiramme samme som til nybyggeri.
    
  2. Varmeisolering af bygningsdele.
    
  3. Varmetabsramme.
 • Energibegreber

  Vinduerne har en afgørende betydning for bygningens el- og varmeforbrug.

  Spørgsmålet er, hvordan man sikre sig så energieffektivt som muligt?

  For at svare entydigt, kræver det en afvægtning af vinduets forskellige værdier i forhold til den kon-tekst, der bygges i.

  Erfaringer viser, som udgangspunkt, at energibalancen (Eref) giver den bedste rettesnor på syd-facaden, mens nordfacaden giver bedst energieffektivitet ved at tage udgangspunkt i lavest mulige varmetab (Uw).

 • Eref

  Energibalancen (Eref) måles i kwh/m2/år.

  Tallet angiver, hvor mange kwh som enten tabes eller vindes gennem vinduerne pr. m2 vindues¬real.

  Er tallet negativt, er der tale om varmetab.

  Er tallet positivt, er der tale om tilførsel af varme.

 • U-værdi

  U-værdier beskriver isoleringsværdien af en konstruktion.

  Jo lavere værdi – desto bedre isoleres konstruktionen. I daglig tale kaldes det Uw og måles: w/m2k Uw, anvendes ved energirammeberegning af bygninger der oftest foretages af rådgivende ingeniører.

  Vinduesproducenter skal angive vinduets Uw-værdi efter et referencevindue.

 • Sollystransmittans LTW

  LT værdien er et mål for, hvor mange procent lys, der passerer gennem ruden.

  En LT værdi på 70 % = at 30 % af tilgængeligt lys holdes ude af bygningen.

  En 3 lags rude vil lukke mindre dagslys ind end en tilsvarende 2 lags rude.

  For hvert lag glas lyset passerer igennem reduceres LT værdien med ca. 10 %.

 • Soltransmittans Gw

  Gw angiver vinduets samlede evne til at lukke solens varme ind i bygningen.

  Jo højere G-værdi, jo mere udnyttes solens varme.

 • Krav til energitilskud Eref

  Krav i BR 10 min. ÷ 33 Eref              - klasse C

  Krav i 2015 min. ÷ 15 Eref                - klasse B

  Forventet krav: 2020/25 0 Eref          - klasse A

 • Energiegenskaber

  Energiegenskaber i et oplukkeligt referencevindue på 1230 x 1480 mm 
    Ug-værdi Glasandel Gg Ltg Uw-værdi E-ref
  Celsius 0,53 75 50 70 0,78 +3,2
  Altius 15 0,64 75 50 70 0,92 -9,5
  Altius 1,12 75 63 79 1,34 -28,3
  70er vindue 2,90 74 75 79 2,55 -120
TOTAL Fiskeløkken 10 5330 Munkebo Tlf 65 97 54 00 CVR 29404577 Email info@total-vinduer.dk
XS
SM
MD
LG