Funktionsproblemer med dine DØRE

Trods stor erfaring og omhu for at lave funktionsdygtige døre, kan der opstå problemer med døre.
Årsagen til problemer kan være vidt forskellige og det handler om at finde ud af hvad der er galt..
Hvor godt et produkt end er, forudsættes det for optimal funktion at montering og vedligeholdelses vejledninger er overholdt.

Har du et af følgende problemer bør du tjekke nedenfor nævnte punkter før reklamation indgives.

Dårlig funktion Dørramme støder på karm/beslag
Utæt dør Dør ramme buer
Vandindtrængning Dobbeltdøre flugter ikke
 1. Bundkarm er vandret, krummer ikke og er opklodset under sidekarme og pr. 300 mm (stabilt at træde på)
  Ved elementer med lodposte skal der altid være en opklodsning under lodposten.
  Ved dobbeltdøre skal bund og overkarm være fikseret (der må ikke være underlag ved overkarm)
   
 2. Karmens hængselside skal være 100 % i lod på begge leder og må ikke krumme. Afstand mellem karm og ramme skal være ens fra bund til top. (+/-0,5 mm)
  Ved dobbeltdøre er karmens hængselside = den gående dørs hængselside.
  Fastgørelse i min. 4 punkter med underlag. Karmens tværsnit må ikke krumme.
  I dørhængsler er der for borede huller til montageskrue. (styrker og sikrer stabiliteten)
   
 3. Karmens lukkeside er justeret ind efter dørramme, således der er ens anslag ved bund og top. Afstand mellem karm og ramme skal være ens fra bund til top. (+/-0,5 mm) Karmen må ikke krumme horisontalt og eller vertikalt
  Fastgørelse i min. 3 punkter med underlag ud for lukkepunkter. (underlag er med til at give sikring mod indbrud)
  Dobbeltdøre justeres stående dørs karmside ind efter gående dørramme, således der er ens anslag fra bund til top.
   
 4. Afstand mellem fastgørelses punkter må ikke overstige 90 cm og skal altid placeres i falsen hvor der er gående rammer. I faste karme placeres skruerne udenfor falsen.
  Underlag skal være af stabilt fugtfast materiale og fylde karmens bredde, således der er plads til udvendig fugning.
  Ved bundkarme trækkes fugen tilbage fra drypnot.
   
 5. Hængsler, låse, kolver, slutblik, kantrigler smøres med syrefri olie inden aflevering + en gang årligt dog efter behov.
   
 6. I forbindelse med svingninger/vedligeholdelse bør beslag-slutblik til låse / kolver og kantrigler m.m. justeres for optimal tæthed og funktion.
   
 7. Har døren været åbnet omkring murværk, vil hængsler måske være bøjet med uens luft til følge.(kræver justering eller udskiftning af hængsler)
   
 8. Terrassedør med greb fikseret bremse, må aldrig åbnes uden at fiksering er 100% fri. (greb vandret) Bremsen er ej dimensioneret til at holde døren i åben tilstand i blæst.
  Bremsen er fastgjort i karmen med et beslag som går i stykker ved større belastninger end tilladt.
   
 9. Krumning af dørblad må max. Være 5 mm. Hold en rethold på døren og mål hvor meget den krummer.
  For at dørblad forbliver lige skal 3 pkt. lukning aktiveres hver gang døren bruges. (selv om du er hjemme)
Total Døre & Vinduer - Fiskeløkken 10 - 5330 Munkebo - Tlf.: 65 97 54 00 - Fax: 65 97 59 49 - Email: info@total-vinduer.dk
XS
SM
MD
LG