Funktionsproblemer med dine VINDUER

Trods stor erfaring og omhu for at lave funktionsdygtige vinduer, kan der opstå problemer med vinduer.
Årsagen til problemer kan være vidt forskellige og det handler om at finde årsagen.
Hvor godt et produkt end er, forudsættes det for optimal funktion at montering og vedligeholdelses vejledninger er overholdt.

Har du et af følgende problemer bør du tjekke nedenfor nævnte punkter før reklamation indgives.

Dårlig funktion Rammer flugter ikke (flertalsvinduer)
Rammer støder på karm/beslag Redningsåbning fungerer ikke
 1. Bundkarm er vandret, krummer ikke og er opklodset under sidekarme og lodposte.
  Elementer over 115 cm, skal altid fikseres i over/bundkarm.
   
 2. Redningsåbning ”løs post” Post er monteret på stående ramme og fastholdes med skudrigler i lukket stand
  Posten er lavet med forholdsvis lille luft tolerance mod bundkarm og overkarm. Derfor er det vigtigt at bundkarm og overkarm ikke krummer. Der skal være ens afstand mellem bund og overkarm ved lodpost som ved sidekarme.(måles indvendig i lysning) Det tilrådes ved montage at ligge 2 mm mellem post/karm.
  Ved Dannebrogs vinduer er lodposten skåret over ved vandret post. (2-3 mm synlig afstand)
  Det kan være nødvendigt med fiksering i bund og overkarm med redningsåbninger.
   
 3. Ved sidehængte vinduer skal hængsel-sidekarm være 100 % i lod på begge leder og må ikke krumme. Afstand mellem karm og ramme skal være ens fra bund til top. (+/-0,5 mm)
  Fastgørelse i min. 2 punkter med underlag (max 90cm mellem) og karmens tværsnit må ikke krumme. 
   
 4. Karmens lukkeside er justeret ind efter rammen, således der er ens anslag ved bund og top. Afstand mellem karm og ramme skal være ens fra bund til top. (+/-0,5 mm) 
   
 5. Vinduer med flere rammer (især dannebrogsvinduer) justeres karmen ind efter rammerne således der er ensartet luft ved den enkelte ramme og rammer flugter med hinanden foroven.
  Såfremt rammerne ikke flugter med hinanden er der stor sandsynlighed for at det er en montage fejl.
   
 6. Ved topstyrede-vende-tophængte vinduer er det vigtigt at sidekarme ikke krummer. Beslag til disse vinduer er glidebeslag som er monteret i sidekar (vendevinduer fra bund til top) Hvis karmen krummer over +/-0,5 mm vil det give problemer med betjeningen. (underlag ved fastgørelses punkter meget vigtig) 
   
 7. Afstand mellem fastgørelses punkter må ikke overstige 90 cm og skal altid placeres i falsen hvor der er gående rammer. Fastgørelses punkter skal placeres tæt på hængsler/beslag. I faste karme placeres skruerne udenfor falsen. Underlag skal være af stabilt fugtfast materiale og fylde karmens bredde, således der er plads til udvendig fugning. Ved bundkarm trækkes fugen tilbage fra drypnot.
   
 8. Hængsler, låse, kolver, slutblik, kantrigler smøres med syrefri olie inden aflevering + en gang årligt dog efter behov.
   
 9. I forbindelse med svingninger/vedligeholdelse. bør beslag-slutblik, anverfer, greb m.m. justeres for optimal tæthed og funktion.
   
 10. Har vinduer været åbnet omkring murværk, vil hængsler måske være bøjet med uens luft til følge. (kræver justering eller udskiftning af hængsler)
Total Døre & Vinduer - Fiskeløkken 10 - 5330 Munkebo - Tlf.: 65 97 54 00 - Fax: 65 97 59 49 - Email: info@total-vinduer.dk
XS
SM
MD
LG